Çalışmalarımız

Beyin Cerrahisinde Güncel Tedaviler

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi alanında; spinal cerrahi, mr anjiyografi, serebral anjiyografi, transsphenoidal cerrahi  ve diğer güncel cerrahi teknik uygulamaların...

Subaraknoid Kanama ve Kanamış Anevrizmalar

Subaraknoid Kanama ve Kanamış Anevrizmaların Tedavisi ve SAK Nedenleri hakkında sunum dosyamızı aşağıdan görüntülebilirsiniz:

Kavernöz Malformasyon

Kavernöz Malformasyon Endikasyon ve Cerrahi Teknik hakkında sunum dosyamızı aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

Beyin Damar Hastalıkları Okulu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleşen 3. Beyin Damar Hastalıkları Okulu sunum dosyamızı aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

Kanamamiş Beyin Anevrizmalarına Yaklaşım

Prof.Dr. Nihat Egemen’den kanamamış beyin anevrizmalarının tespiti ve tedavisi hakkında bilgiler içeren sunum dosyamızı görüntüleyebilirsiniz.

Anevrizma Cerrahisinde Zamanla

Prof. Dr. Nihat Egemen’den anevrizma cerrahisinde zamanla hakkında; anevrizma rüptürüne bağlı SAK’da kötü sonucun nedenleri, ilk kanamanın etkisi, tekrar kanama,...

Serebral Revaskülarizasyon

Prof. Dr. Nihat Egemen’den Serebral Revaskülarizasyon Uygulama Alanları ve Cerrahi Teknik hakkında sunum dosyasını görüntüleyebilirsiniz.

Karotid Mikroendarterektomi

Turk Norosirurji Dernegi 26. Bilimsel Kongresi’nde Prof. Dr. Nihat Egemen tarafından yapılan Karotid Mikroendarterektom endikasyon ve cerrahi teknikleri hakkında sunum...

Mca Anevrizmaları

Mca Anatomisi ve Mca Anevrizmalarında cerrahi tedaviler hakkında sunum dosyamızı görüntüleyebilirsiniz.

Vasküler Nöroşirürjide Gelecek

Prof.Dr. Nihat Egemen’in vasküler nöroşirürjide gelecek hakkında; Anevrizma, Karotis stenozu, Arteriovenöz malformasyonlar, Anevrizma Tedavisi, Cerrahi Klipleme ve Endovasküler tedavi konularını...

Vasküler Hastalıklarda Tanı ve Tedavi

Prof.Dr. Nihat Egemen’den vasküler hastalıklarda tanı ve tedaviler hakkında bilgiler içeren sunum dosyamızı görüntüleyebilirsiniz.

Beyin Tümörlerinin Mikrocerrahi Tedavisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Nihat Egemen’den beyin tümörlerinin tespiti ve mikrocerrahi tedavisi hakkında bilgileri aşağıdaki sunum dosyamızdan görüntüleyebilirsiniz.