Beyin Kanaması

Beyin Kanaması

BEYİN KANAMALARI

Beyin kanaması, zannedilenin aksine bir değil pek çok farklı sebepten dolayı ortaya çıkabilen oldukça karmaşık bir hastalık. Genel olarak beynin zarları arasında, beyin içerisinde veya kafatası ile saçlı deri arasındaki kanamaların tümüne birden beyin kanamaları deniyor. Bunların bazıları tedaviye ihtiyaç gösterirken bazıları hiçbir tedavi gerektirmiyor.

Beyin kanamalarının en fazla, travmaya uğramış olgularda görülür.Özellikle trafik kazası, düşme gibi travmalardan sonra beyin kanamalarının görülebildiğini söylüyor. Travmadan sonrası cilt altında oluşan kanamalar, özellikle çocuklarda çok önemli. Çünkü bunlar herhangi bir şekilde tedaviye ihtiyaç göstermese bile, çocuğun kan miktarı az olduğu için, cilt altıyla kafatası arasında biriken kanama çocukta kansızlığa neden olabiliyor. O yüzden bu kanamanın miktarının mutlaka saptanıp çocuğa kan takviye edilmesi gerekiyor.

 

Epidural kanama: Beyin kanaması türlerinden bir diğeri, beynin en dış zarıyla kafatası kemiği arasında oluşan kanamalar. Bunlara, duvarın (beynin en dış zarı) dışındaki kanamalar veya diğer bir değişiyle epidural kanamalar deniyor. Bunlar, kemiğin kırılmasıyla, kemiğin içerisinden geçen damarların yırtılmasıyla ya da kemiğin kendi içinin kanamasıyla biriken kanamalardan oluşuyor.Bu tür hastalarda cerrahi müdahale açısından çok hızlı davranmak gerekir. “Özellikle, kaza geçirdikten sonra belirli bir dönem uyanık kalıp da daha sonra şuur kapanan hastaları muayene ederek, beyin zarıyla kemik arasındaki kanamanın varlığını saptadıktan hemen sonra acilen ameliyata almamız gerekiyor. Almadığınız takdirde ölümle, sakatlıkla ya da bir tarafın felciyle karşılaşmak mümkün. Acil servisten gelebilecek böyle bir hastayı, 10-15 dakika içerisinde ameliyathanede ameliyata başlar hale gelebilmeyi gerektiren bir vaka olarak kabul etmek lazım.”

 

Subdural kanama: Bir başka kanama türü olan subdural kanamalar ise beynin en dış zarıyla (dura) beynin ortadaki zarı arasında oluşuyor. Bu tür kanamalar da yine darbelerle olabildiği gibi, çok alkol almış kişilerin sarhoşluk sırasında kafasını nereye ve nasıl vurduğunu bilmediği için ufak travmaların ve darbelerin neticesinde uzun dönemli kanamalar şeklinde de kendini gösterebiliyor. Bu tür baskılara karşı beynin bir toleransı vardır.Bu tolerans beynin plastisitesi ve elastisitesinden kaynaklanır.Beyin toleransını kaybettiği ya da sınırına geldiği anda reaksiyon verir hale gelir. Bu durumda hastanın nörolojik tablosunda bir değişiklik olur. Önemli olan bu plastisiteyi ve elastisiteyi aşmadan ve geriye dönüşü olmayan durumlar oluşmadan önce problemi ortadan kaldırabilmek.

 

Bebek sallama sendromu: Bir başka kanama türü de beynin son, orta ve alt zarı arasında, su miktarının olması gereken yerden başka bir bölüme geçmesinin verdiği baskıyla ortaya çıkan su toplanması nedeniyle oluşan ve buna eşlik eden kanamalar. Bu durumda problem, su toplanmasının içerisine ufak kan sızması şeklinde görülebiliyor. Özellikle ülkemizde, annelerin gelenekler ve yanlış bilgiler sonucunda küçük çocuklarını uyutmak için ayağında ya da bir örtü yardımıyla elle oluşturulan salıncakta hızla sallanması bebek sallama sendromu denen ciddi bir hasara yol açabiliyor. Bu gibi durumlarda beyin zarlarının yırtılması, beyinle kafatası kemikleri arasında veya beynin en son zarı arasındaki askı toplardamarları dediğimiz bölümlerin yırtılması sonucunda kanamalar oluşabilir.

 

Subaraknoid kanama: Beyin kanamalarının en önemlisi, vücuttaki bütün damarların korunması için, beyin omurilik sıvısının gezdiği zarların arasında bulunan bölümde seyredeni. Burası damarların herhangi bir şekilde sıkıştırılmamasını, bükülmemesini sağlayan bir mekanizma aslında. Beyin omurilik sıvısı içerisine bir kanamanın sızması, subaraknoid kanama denilen ve özellikle damarsal problemlerin olduğu hastalarda görülen durum. Eğer damarda damar sertliğine, tansiyonun artımına, yumaklaşmanın, balonlaşmanın veya damardaki diğer başka anomalilere bağlı olan bir kanama oluşursa, kanamanın ilk ortaya çıktığı nokta bu su sistemi oluyor. Ani bir sızma ile çok şiddetli baş ağrısı oluşuyor. Beyin omurilik sıvısı, beyinden omuriliğe kadar gittiği için, bu sızmanın neticesinde beyin basıncını artıyor ve ense sertliği meydana geliyor. Böyle bir beyin kanaması, damardaki balonlaşmanın ani patlamasıyla kişinin birden yere düşüp bayılmasına, çok şiddetli ve gelip geçici bir baş ağrısına sebep olabileceği gibi hastayı komaya sokar bir duruma kadar getirebiliyor.

 

Anormal damarlaşmalar: Beyinde kanama yapan bir başka sebep de anormal damarlaşmalardır. Damarsal yumaklaşma denilen atardamarların ya da toplardamarların yumaklaşması veya bir, iki atar damarla beslenip bir iki toplar damarla kendisini boşaltan, görüntü olarak böğürtlene benzeyen bazı damarsal anomalilerin olduğu durumlarda da beyin kanamaları meydana geliyor. Bu damarsal durumların bazılarının doğumsal, bazılarının sonradan geliştiği varsayımları bulunuyor. Beynimizde, kalpten gelen kanı alan, iki adet önde iki adet arkada yer alan atar damarlardan oluşan büyük bir damar sistemi var. Bu damarlar dallanarak, birbirleriyle birleşerek beynin içerisinde bir poligon yapıp, her tarafı besliyorlar. Bu sistem içerisinde, atardamarla toplardamar arasında olması gereken ince yapıdaki damarların doğumsal yokluğu, atardamarın basınçla kanı aniden toplar damara geçirmesine ve damarlarda şişmeler oluşmasına neden olabiliyor. Anormal ağlaşma denen bu durum, beynin normalde belli bir yere gitmesi gereken kanı başka bir yere sevk etmesine sebep olduğu için çalma sendromlarına sebep oluyor. Yani bir tarafa hiç kan gitmiyor veya az gidiyor ve oraya gitmesi gereken kan başka bir tarafa gidiyor.

Tanı Yöntemleri

Beyin damarları hastalıklarında, bazı şikayetlerin uzun süre ve belli aralıklarla devamlılığı söz konusu olduğunda tanı programları uygulanıyor. Tetkik yöntemleri kendi içinde belirli bir sıralama izliyor. Örneğin bir hastada baş ağrısı periyodik olarak devam ediyor ve belirli bir bölgede oluyorsa, bu hasta için en basitinden başlayıp daha komplike olanına kadar giden geniş bir tetkik yelpazesi bulunuyor. Tanı yöntemleri olarak, belden beyin omurilik sıvısı alınması, beyin damarlarını görüntüleme metotlarından MR ya da bilgisayar tomografik görüntüleme sistemi kullanılıyor. Çok ufak olan milimetrik boyuttaki damarsal problemler MR ya da bilgisayar tomografide görünmese bile, büyüyüp gerçekten soruna neden olabilecek diğer damarsal anomalileri bu tetkiklerle görmek mümkün. Hastanın kolundaki bir toplardamardan verilen kontrast maddeyle yapılan tetkiklerde bilgisayarın görüntüleme sistemiyle kafanın içerisindeki bütün arteriyel ve venöz damarsal sistemi görmek mümkün. Bilgisayar tomografi beyindeki bütün damarların sağlıklı olup olmadığını tıbbi anlamda kalptekiyle eşdeğer olarak ortaya koyabiliyor. En ileri tetkiklerden biri de dijital substruction anjiyografi (DSA) dir.DSA, kalp anjiyosu yapar gibi beyindeki damarların patolojisini görme imkanı veren bir teknik. Ama ondan önce MR anjiyo, MR venografi gibi toplardamarların, atardamarların MR’da ve bilgisayar tomografide görülme imkanı sağlanması gerekiyor. Bu bazı hastalıkları engelleme imkanı verir.

 

Anormal damarlaşmaların tedavisi

Anormal damarlaşmaların tedavisi cerrahi yöntemlerle yapılıyor. Ancak ameliyatlardan sonra bu tür damarsal durumlar ortadan kaldırılsa da bazen daha önce tam kan gitmeyen yerde aşırı kanlanma sorunu yaşanabiliyor.

Beyindeki kan damarlarının ve beyin suyunun akımında fizik kanunlarının hepsi geçerlidir.Beyindeki damarsal yapılarda beyin bu akımı bazen normal yaparken, fazla kan geldiğinde damarları kasmak, az kan geldiğinde damarları açmak suretiyle gerekli olan kanı temin etmeye çalışıyor. Ancak damarsal bir anomali olduğu veya kişinin tansiyonu çok yükseldiği zaman beyin bu otoregülasyon işlemini tam yapamıyor. Bu mekanizma işlemeyince de zayıf olan ya da damar sertliği olan bir yerden rahatlıkla kanama olabilir.

Ateroskleroza, damar sertliğine ya da damardaki anomalilere bağlı gelişen kanamalarda ise kanamaların zamanlaması, kanamanın yeri, damarın yeri veya kanamanın ne kadar devam ettiği çok önemli. Bu kanama bazen bir sızma sonrasında ortadan kalktığı gibi, bazen de çok aşırı miktarlarda olabiliyor. Aşırı kanama, su yollarını yırtıp beynin diğer su boşluklarında veya beynin kendi dokusu içerisinde de kanama yapabiliyor. Beynin içerisindeki bölgeye göre kanamanın tedavisi de farklılıklar yaratıyor. Örneğin derinde, az miktarda olan ancak hastanın bir tarafını felç edecek kadar çok ağır problemler yaratmış bir kanamanın cerrahiye ihtiyacı olmuyor. Ancak hastada yarattığı problemler ömür boyu devam edip hiç iyileşmeyebiliyor. Bazı büyük kanamalara anında müdahale edilmesi ise hastada yerleşik problemlerin oluşmamasını sağlıyor. Hasta hızla normal durumuna dönebiliyor. Anormal damarlaşmaların bir kısmına müdahale edilirken bir kısmına edilemiyor. Büyük bir toplar damarın varis gibi bir yerde genişlemesi tedaviye ihtiyaç göstermiyor. Sara nöbetleri oluşturan, küçük böğürtlen gibi birkaç damarla beslenip birkaç damarla kendini boşaltan damarsal sorunlar ise mutlaka cerrahi tedavi gerektiriyor. Cerrahi yöntemin alternatifi olarak derinde, hayati bölgelerde, çıkartılmasında hastaya problemler yaratabilecek bölgelerde, küçük damarsal patolojilerde Gamma Knife kullanılıyor. Balonlaşma problemlerinde ise genellikle embolizasyon denilen radyolojik girişimlerle balonların içerisi kapatılıyor.

beyin-kanamasi-1

beyin-kanamasi-2

beyin-kanamasi-3

Etiketler:

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. havvanur dedi ki:

  başın ust sol tarafında ağrı zman amanda kolda uyuşma özellikle tuzlu yemeklerden sonra ortaya çıkıyorsa sebep nedr.teşkkürler

 2. nihat egemen dedi ki:

  hipertansiyonunuz olabilir

  1. hasan dedi ki:

   iyi aksamlar kardesiniz nasil oldu bizde bu durumdayiz

  2. hasan dedi ki:

   doktor bey bizim kardesimiz arBa carpmasi sonucu kafada pihti oldu temizlediler pihtiyi simdi hareket ediyo gozlerinide arada aciyo ne zaman iyi olur bi surec varmi

  3. htc dedi ki:

   Hocam merhaba motor kazası geçirdi yigenim 19 yaşında yoğun bakimda 35 gündür ve 2. Beyin kanaması geçirdi ameliyat oldu hala bilinci acilmadi yaşarmi hocam sizce

 3. HAKAN dedi ki:

  slm benim kardeşim trafik kazasından dolayı beyin kanaması geçirdi 45 gün hastanede yatmak ta hastaya tranvaya bağlı fark teşhisi koydular kendi bilinciyle hiçbir hareket yapmıyo ses verdiğimizde gözlerini açıp direk tavana bakar gibi bakıyo kolunu hafiften sıktığımız zaman yine aynı olayı tekrarlıyo ve şuuru halen kapalı şimdi biz hangi yol izlemeliyiz bu konuda ne yapmalıyız ne olur bize yardımcı olursanız sevinirim .şimdiden teşekkürler….

  1. hasan dedi ki:

   iyi aksamlar kardesiniz nasil oldu bizde bu durumdayiz

 4. nihat egemen dedi ki:

  Trafik kazasina bagli degisikliklerin ne surede duzelecegini soylemek zor. Ilac tedavisi ile takip birazdaha duzelince Rehabilitasyon gerekli

 5. gönül dedi ki:

  slm.kardeşim 17 yaşında.küçüklüğünden beri kendisinde ara ara görülen şiddetli baş ağrısı var.zamanı hiç belli olmuyor.bazen sık sık bazende uzun zaman aralıklarında görülüyor. özellikle bahar ve güz aylarında sebepsiz burun kanaması oluyor.okulda bu yüzden dersten izin aldığı çok olmuş. Bazı gecelerde burnu kanıyor ve yastığı kan içinde uyanıyor. 4 yıl önce falan KBB doktoruna götürmüştük ve herhangi birşey çıkmamiştı. ama hiç MR falan çekilmedi.Bir öneriniz var mı? Ciddi bişey mi? Şimdiden teşekkürler..

 6. gönül dedi ki:

  slm. bir hafta önce öğrencimi beyin kanaması nedeniyle kaybettim.normalde hiç birşeyi yoktu. henüz 14 yaşındaydı. gece saat 2 den sonra yatağında beyin kanaması geçirmiş.acile götürmüşler.zehirlenme diyip midesini yıkamışlar.kusması varmış.daha sonra dahada fenalaşmış ve acil doktorunun yanına ikinci defa götürmüşler.doktor tıp fakültesine göndermiş.orda zaten kalbi durmuş.solunum cihazına bağlamışlar ve 6 günde böyle yaşadı yoğun bakımda ama sonra kalbi durdu.yoğun akımdayken doktoru.solunum cihazından ayıramadığı için MR falan çekemediğini söyledi.bu durumda tedavinin ve görüntülemenin hiçbir yolu yokmu. teşekkürler.

  1. nihat egemen dedi ki:

   Beyin kanamasi tanisinda oncelili veen onemli tani yontemi Bilgisayarli Tomografidir.. Akla kanama geldiginde mutlakka cekilmelidir.

  2. Fatma dedi ki:

   Doktor bey kardeşim şu an yoğun bakımda beyin kanamaı sağ kolu tutmuyor kanama devam napmalıyız normal yemek yediriyolar yoğun bakımdaki hastaya bu normalmi saygılar

 7. Ozlem Ataselim dedi ki:

  Hocam merhaba. Bundan yaklaşık 20 gün önce babam begin kanaması geçirdi . Kendisi daha önce kalp kapakcigi ameliyati olduğu icin comodin 5 diye kan sulandirici bir hap kullanmakdaydi. Babami ameliyat ettiler 4 gün sonra kanamanın devam ettigi gözlemlemedi daha sonra ikinci bir ameliyat daha oldu 1 er hafta arayla. Doktorumuz kan sulandirici hapın etkisi geçtiği icin bundan sonra bir kanama beklemiyoruz dedi.hatta o süreçte Abi’m sizinle telefonda görüşmüştü sizde bir ikinci kanama daha olabilir demiştiniz. Bugün tam 20 gün oldu babam hala yogun bakımda . Ameliyata girerkende doktoru % 5 şans vermişti bugunde aynı seyleri söylüyor . Bu arada babama suan comodini kullanmıyor ama Buda kalp kapakcigi icin riskli bir durum. Ayrıca bu iki operasyondan sonra birde ciğerleri enfeksiyon kaptı . Suan enfeksiyonuda atlattı diğer tüm degerleri normal,böyle bir hasta icin yapılabilecek bir durum varmidir iyileşmesi mumkunmudur hocam cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Başka bir hastaneye götürmemiz ise yararmi büyük üniversite hastanelerine mesela. Suan Edremit devlet hastenesinde babam.

  1. didem dedi ki:

   Benim babamda ilaçlara bağlı beyin kanaması geçirdi şuan yoğun bakımda 27 gün oldu. Babanız düzeldi mi ne durumda?

   1. İzzet dedi ki:

    Didem hanım benim babamda 3 gündür yoğun bakımda uyanmadı haala sizin babanız uyandı mı ? Babamda beyin kanaması ameliyatı geçirdi

 8. nihat egemen dedi ki:

  Izmir deki unuversite hastanelerine gidebilirsiniz

 9. Zümriye Badiğinli dedi ki:

  merhaba hocam.Ben sizin hastanızım 1996 yılında beyin kanamasından 2 kez ameliyat oldum.2. ameliyatımda şant takıldı.İki sene öncesine kadar bir sorun yoktu ama geçen sene kriz geçirdim.Ben sizden randevu almak, tekrar muayene olmak istiyorum hocam.Randevu tarihi verebilir misiniz?

 10. feyza dedi ki:

  Sayın Hocam,
  Yanak kısımlarımda kasılmalar oluyor bir senedir. :Kasılmadan kastım; Gerilme, ağrı ,büzülme şeklinde tanımlayabilirim. Geçtiğimiz haftalarda birgün aşırı kasılma ve batmalar, saniyelerle kısıtlı bir seyirme oldu her iki yanak kısmımda da. en şiddetli olan, “ş,ç” harflerini peltek çıkarmaya başladığım ve konusmakta zorluk çektiğim o gün doktora gitmeye karar verdim. Birkaç sefer de omuzum boynum ve bacağım birkaç kez tikim varmış gibi istemsiz kasılmalar oldu. vücudumda çeşitli seyirmeler oluyor.
  İlginç olarak, ellerimi kısa süre yıkamam ile duşta bir saat kalmışım gibi parmaklarım buruşuyor ve avuç içlerim hafif beyaz ve pütür pütür oluyor. Buruşmanın başladığı gün sağ avuç içimde bir saatlik bir yanma oldu. Soğuk sıcak içeceklere karşı (dişlerimde) hassasiyetim var, bu diş kaynaklı da olabilir. Sadece birgün yüzümün sol tarafında uyuşma oldu. Birgün de bacaklarımın en alt arka kısmında uyuşma oldu, ayakta durmakta zorlandım.

  Sorum şu ki Sayın Hocam, bir haftadır devam eden bir ağrım var. Bu ağrı başımın üst tarafı, alnın üst tarafında (alnın bitimini de hafiften kapsayacak şekilde) baskıcı bir ağrı, bazen şakaklarımla beraber ağrıyor. Şuan söz konusu ağrı var ve yanak içlerimde de bir gerginlik ağrı var. (Mesela dün de tanımladığım bu ağrı saniyelerle sağ gözümü de ağrıttı.) Doktora gidiyorum ama baş ağrımı söylemedim çünkü yeni oluştu ve henüz tahlillerim sonuçlanmadı. sadece emg temiz çıktı, onu biliyorum. Şuan beni endişelendiren; bugün gün içinde iki kez bayılma hissi yaşamış olmam.. Baş ağrım ile ilgisi olabilir mi? Ne yapmam gerekiyor? Yaşamış olduklarımın muhtemel kaynağı nedir? Konu ile ilgili yardımlarınızı ve yönlendirmenizi bekliyorum.
  İlginiz ve insanlığınız için çok teşekkür ediyorum. SİZ ÇOK DEĞERLİSİNİZ.
  Saygılarımla.

 11. feyza dedi ki:

  Sayın Hocam
  İlaçlı mr sonucum; Bilateral frontal loblarda subkortikal yerleşimli birkaç adet milimetrik non-spesifik öncelikle iskemik-gliotik olduğu düşünülen lezyonlar izlendi. Bu lezyonlarda akut iskemi ile uyumlu olabilecek kısıtlanma ve patolojik konstrast tutulumu yoktur. Mr sonucumda dikkat çeken yer burasıdır. burada bahsedilen nedir?
  Saygılarımla.

 12. dilek dedi ki:

  hocam abim 3 gün başağrısı çekti acillerde tanı konulamadı sıcak suyla duş iyi geliyor diyordu 3. günün sonunda adana numunede tanı konuldu. beyinde baloncuk oluşmuş amaliya oldu. ameliyattan çıkınca şakalar yaptı. felçlik veya bilinç kaybı yoktu yarın yoğunbakımdan çıkaracağız dendi. ertesi gün fenalaştı şimdi felç ve bilinç yok damar büzüşmesi dediler 4gün hiçbir şey yoktu neden kaynaklanmıştır.teşekkür ederim.

  1. Şükran dedi ki:

   Merhaba dilek hanım abinizin şu anki durumu nedir acaba? Abinizin rahatsızlığının aynısı ablamdada oldu şu anda abiniz ne durumda öğrenebilir miyim?

  2. EDA dedi ki:

   Dilek hanım, büzüşmeyi nasıl tedavi ettiler ilaçla mı? Süreci yazabilir misiniz? Şuan nasıl hastanız?

 13. Şavin dedi ki:

  İyi akşamlar hocam annem düşme sonucu beyin kanaması geçirdi şuan makinaya bağlı nefes problemi var şuuru kapalı 9 ay öncende felç geçirmişti sol tarafından yatalak kalmıştı tedavilerde yürüttük şuan 65 yaşında sizce uyanabilir mi kaldıra bilirmi beyni 13 gün oldu

 14. Mujgan dedi ki:

  Hocam merhaba
  Esim 12 gün önce 3-3.5 metre yüksekten düştü. Sunaraknoid kanama ve temporal kemikte lineer kırık olduğunu söylediler. 4 gün hastanede yattık. Tomografilerde kanamanın durduğu ve küçülmeye başladığı gözlendi. Şimdi evdeyiz. Epanuten, metpamid, famodin,Arveles ve geralgine kullanıyoruz. Ancak özellikle geceleri çok şiddetli bas ağrıları oluyor, hiç uyuyamiyor. Dus almak iyi geldigi için ılık suyla banyo yapıyor. Bunun sakıncası olabilir mi? Hastaneden çıkmadan Dr. Sormuştum ama banyoda dikkat etmemeiz gereken bisey var mı ? diye.. Yok demişti.
  Önerileriniz varsa paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 15. Raacii dedi ki:

  Hocam merhabalar;
  Benim babam 2 yıl önce beyin kanaması geçirdi ve sol tarafında felç meydana geldi beyindeki kanamanın boyutu yüksek demişlerdi doktorlar ameliyat olamamıştı kan kendi kendine çekildi beyin kendini yeniler mi yada 2 yıl önce sol bacağında hiçbişey yokken şuan azda olsa itme gücü var çekme gücü yok ne yapabiliriz

 16. aysel dedi ki:

  Selam doktor bey. Ben bakuden size yaziyorum . Babam 14 gun once beyin kanamasi gecirdi sag tarafi felc oldu ve konusamuyor doktorlar kipirdatmak olmaz dedikleri icin hasteneyede yatiramadik ev tedavisi yapiliyor ama gun gectikce hic bir degisiklik olmadigini goruyorum cok korkuyorum .hickiriklari kesilmiyor durmadan hickiriyor bu beyinle alakali ola bilir mi? lutfen ama lutfen bana bir cevap yazin cok onemli benim icin

 17. esin dedi ki:

  Hocam 16 yaşındayım değişik aralıklarla özellikle geceleri kafatasımın sol tarafında şiddetli bir ağrı oluyor. Bu sol kulağımı ve gözümüde etkiliyor.Gözümde de astigmat vardı ve bir süre gözlük kullanmamaya başlamıştım acaba ondan da olabilir mi cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler….

 18. Ali dedi ki:

  Merhaba Hocam. Babam 25 gün önce beyin kanaması geçirdi. Konuşma ve denge merkezi civarındaymış kanama. Kendisi kalp kapakçığı ameliyatı olduğu için comodin kullanıyordu. 16 ‘da kanama başladı. Hemen plazma tedavisi başladı. 22.00 de 1 cm civarındaydı. Sabahında kanama iyice arttığı için tıp fakültesine sevk ettiler ve ertesi gün 12 de ameliyat oldu. İlk hafta sesimizi duyuyor elimizi sıkarak tepki veriyor. Sorduğumuz soruları elimizi sıkarak cevaplıyordu. Zaman zaman ateşi çıkıyor. Ciğerlerinde enfeksiyon oluşuyor ve tedavi uyguluyorlar. Solunum için gırtlaktan makineye bağlandı. Şimdi de midesinden mama için müdahale yapılacak. Kendisi 25 gündür uyanmadı. Son 10 gündür elimizi sıkarak verdiği tepkiler yok fakat bizi duyuyor. Gözlerini istemsiz açıp kapıyor. Sol kolunda ödem var. Uyanma süresi hakkında hiç bir bilgimiz yok. Ve büyük şehir hastanelerine götürmenin faydası olup olmayacağı hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. İyi çalışmalar

  1. didem dedi ki:

   Merhaba yorumunuzu okudum. Benim babamda aynı sizin babanız gibi 27 gün önce beyin kanaması geçirdi. 3 ay önce kalp ameliyatı olmuştu kan sulandırıcı ilaçlardan olduğunu söylediler. Şuan uyanmadı beyninde ve ciğerlerinde iltihap olduğunu söylüyorlar. Kanamanın yeride sizinki gibi konuşma ve hareket yerindeymiş. Umarım sizi üzmemişimdir ama babanız nasıl?

 19. ayca dedi ki:

  Kardesim 103 gün once kaza geçirdi beyin kanamasi dan doalayi bilinci gelmedi kazadan 20 gun sonra kendi nefesi geldi 60 gun sonra gozlerini acti ama bilincsiz bakiyor uyuyor uyanıyor 3ay sonra agrilara tepki vermeye başladı uyandırmak istemizde uyanmiyordu simdi dokununca uyaniyor ama enfeksiyon kapti cok halsiz sol elini surekli sıkıyor kasiyor bazen cok az ayaklarini kıpırdatiyor boynu kıpırdatıyor bizi duyor soru soruyoruz gözlerini kapatarak cvp veriyor bilinci gelirmi 29 yasinda kaldigi hastane özel hastsne noroloji yok beyin cerah var baska hastaneyemi götürsek teşekkür ederim iyi çalışmalar

  1. Tuğba dedi ki:

   Ayca hanim kardesiniz nasil oldu

  2. Hatice dedi ki:

   Geçmiş olsun Ayça hm kardeşiniz nasıl oldu..benim yeğenimde aynı

 20. serpil dedi ki:

  merabalar hocam amcam bugün beyin kanaması geçirdi şuan yopun bakımda ara konuşuyordu bu saate kadar ama şuan uyuyormuş ve kusmaları devam ediyormuş bilinçi açıktı en son doktordan aldığımız bilgiye göre felç durumunda yok şuan iyileşir mi?yada ameliyat olması şart olur mu bilgi verirseniz sevinirim 9 saattir yoğun bakımda kendisi

 21. Kadriye dedi ki:

  Slm.hocam ben yurtdisinda danimarkadan yasiyorum.hocam ben turkiyde 20 yasinda yiyenim Beyin kanamasi geçirdi hic bir rahatsızlığı yoktu anıdan yüzde uyuşma aniden yere düşüyor tipfakultesine goturuyorlar 3 gün sonra ameliyat oluyor sol taraftan oldu sag tarafı felç oldu.cok cobuk toparlandı simdi 3 oldu ama beyninde hic iyileşme yok.konusmasi iyi yürümeside kolunu kaldıra biliyor parmakları oynamıyor.hocam yalnız ameliyatindan 8 ay sonra nöbet geçirmeye başladı 3 ayda bir geciriyor neden hic bir iyilisme yok beyinde? Neden nöbet geçiriyor.bana bir cevap.yalvaririm bir care önce Allah sonra sizler.bizi bi aydınlatın.fizik tedavisini oldugundan beri hic aksatmadı.konyada yaşıyor.bir care.danimarkadan saygılar kadriye

 22. fatma dedi ki:

  merhaba benim sorum annemle ilgili annem geçen yıl 12 mayısta yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirerek maalesef felç oldu sol tarafı tutmuyor yürüyemiyor bu günlerde tansiyonu yine yükseliyor 19 lara çıkıyor dil altı veriyoruz acaba beyin kanaması tekrarlarmı bunu merak etmiştim teşekkürler

 23. hale dedi ki:

  merhaba,babam 29 ocak 2014 tarihinde siyami ersek hastanesinde anjio sırası beklerken bir anda yere düştü ve vefat etti,gözünde kan vardı,üzerindeki çamaşırında da epeyce kan vardı,ölüm sebebi akut aort sendrom yazdılar,babam beyin kanaması mı geçirip öldü?

 24. hülya dedi ki:

  merhabalar hocam 10 gun once aılece buyuk bı trafık kazası gecırdık 4 aylık bebegım beyın kanaması gecırdı yalnız ıhmalkarlıkları yuzunden hemen farkedılmedı oglen 12de hastanedeydık gece 4 gıbı farkedıldı kızımın nob et gecırmesıyle anlasılabıldı ..tedavının 9 gunu kızım şaşı gormeye basladı bunun beyınle alakası olabılırmı yada kullandıgı ılaclarla n yapmamız gerekır ???

 25. samet dedi ki:

  ben yaklasik 1 hafta once bir trafik kazasi kecirdim genelde sirtimda agrilar vardi kazadan hasar kaldi ama bu gun kendimi cok halsiz hiss ettim ve boynundan agri kalkti bu bir ic kanamasi ola bilirmi?

 26. Emine dedi ki:

  Hocam annem kalp ameliyatı oldu bir ay oldu kan sulandırıcı kullanıyordu Behçet hastası ve doğuştan kalp romatizması ve su an beyin kanaması oldu Mr gondersem bilgi alabilirmyiz

 27. Asli dedi ki:

  Merhaba babam sali gunu beyin kanamasi gecirdi usaktan denizli pamukkale arastirma hastanesine sevk edildi carsamba gunu beyin anjiyosu oldu persembe gunude ameliyat oldu suan yuruyebiliyo konusabiliyo hersey normal gibi acaba hastaneden ciktiktan sonra bir sorun olur mu beyin kanamasi gecirip hic bir sorun olmadan hayatina devam eden var midir lutfen

  1. yaşar dedi ki:

   merhaba geçmiş olsun aynı durumu bende annemde yasıyorum uşaktan denizli eğitim raştırmya sevk edilidi daha ameliyat olmadı su an yarın olabilir tedirginim hangi dr ameliyat etti acaba babanızı

 28. Hulya dedi ki:

  Hocam Merhaba babam 65 yaşında bundan yaklaşık 1 yıl önce beynin sağ tarafinda damar tıkanıklığı olduğu tespit edilmişti. 1 hafta önce tansiyona bağlı merdivenden düşme sonucunda üniversite hastanesine getirdik. Beyin kanaması teşhisi kondu. Kanama durdu ancak halen yogun bakımda bilinci bulanık sadece gözlerini açıp kapatıyor.Beynin sağ tarafı felcliymis.sol tarafından besleniyormus.tansiyon ve kalp atışları normal değerlerde..Solunum cihazına bağlı fakat kendisi nefes alıp verebiliyormus. Dün itibari ile dokunma virüsü olduğu anlaşılmış. Ateşi 38 ve üstünde antibiyotik tedavisi ile virüs yok edilemiyor. Ne yapılabiliriz. Ne kadar sürede kendine gelir kalıcı hasarlar olur mu yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim

 29. Ebrar dedi ki:

  Merhaba hocam anneme sağ kulak arkasında beyin sivisini kapatmak uzure olan bu ur görüldü acilen amaliya t edilmesi gerektiği söylendi sıvının tamamı kapanmak üzereymiş bu konuda bilgi verirmisiniz ne yapmamız gerekli yada ameliyatın riskleri neler ameliyat sonrası kalıcı bir komplikasyon olabilir mi ??

 30. nk dedi ki:

  Merhaba benim beş yaşındaki oğlum dusme
  sonucu epidural hemotom ameliyatı geçirdi. Şu anda kulak arkasında kemik yok .Çocuklarda kafatasi kemiği gelişimi ne kadar sürede olur eski sağlığına kavuşur mu,bu ameliyat sonrası nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkürler

 31. Mehmet dedi ki:

  Beyin kanamasından hastaneye yatırdık ablami tam 6 gundur hiç bi gelişme yok sadece ilaç veriyorlar ankaradayiz lütfen bize guvendiginiz bi doktor söyleyin ablami kurtaracak

 32. Tln dedi ki:

  Hocam merhaba,babam 4 gün önce yaklaşık üç metreden sırt üstü betona düştü hastaneye geldiğimizden beri yoğun bakıma kaldırdılar.serbest düşüş olduğu ve kan sulandırıcı kullandığı için kanamanın tüm beyinde olduğunu yaşama şansının olmadığını söylüyor doktorlar ve şu anda ne ameliyat ne de beyinin kanaması hk bi tedavi uygulanmıyor.ancak dün Dr bey beyinde ufak bi tepkinin olduğunu tansiyonun 4 e 1 den yükseldiğini ve cihaza desteksiz nefes alabildiğini söyledi tekrar tomografi çekeceklerdi ancak çekmediler sanırım değerlerin stabil olmasını bekliyorlar hala bekliyoruz babam 69 yaşında hiç umut vermiyorlar ancak ben babamın tekrar bizimle sağlıklı olarak yaşamaya devam edeceğine inanmak istiyorum ne yapılabilir başka bi çözümü olmalı

 33. Selma kartaloglu dedi ki:

  Benim 17 yaşında oğlum aniden rahatsızlandı hastaneye götürdük doğuştan olan anevrizma sonucu beyin kanaması dediler ameliyat oldu 24gündür yoğun bakımda yatıyor sadece gözleri açık tepki vermiyor iyileşirmi yada yoğun bakımdan ne zaman çıkar

  1. tugba dedi ki:

   Merhaba Selma Hanım, çok geçmiş olsun öncelikle oğlunuz şuan nasıl ? Aynı şekilde bizde bu durumu yaşıyoruz. Sizin nasıl olduğunuzu merak ettim görünce yazmak istedim.

 34. Çiğdem dedi ki:

  Benim babam almanyada beyin kanaması geçirdi ve yanında kimse yok bizde bi Türk hemşire sayesinde irtibat kurabiliyoruz babam iki hafta oldu ameliyat olalı ve halen uyuyor yani doktorlar uyutuyoruz dediler ama 3 gündür ilacı kestik bekliyoruz ama uyanmiyor diyorlar gözlerine ışık tuttukları zaman minikler oynuyormuş bu normal bi durummu teşekkür ediyorum

 35. Fatma Akın dedi ki:

  Hocam hayırlı işler size bir konuda danışmak istiyorum amcam 29 Mayıs 2016 günü 5 buçuk metreden düşüp beyin kanaması geçirip 24 saat içinde iki kez ameliyat oldu şu an istanbul beylikdüzü nde hastanede hala tedavi ediliyor sakın olmadığı için nörolojik ve psikolojik tedavi alıyo hasar kontrol mekanizması kısmında imiş böyle kalma ihtimali olabilir mi hocam yardım lütfen

 36. Şennur dedi ki:

  Merhaba annem aralık ayında beyin kanaması geçirdi allaha şükür ki hayatta azda olsa felclick bi durum yok 3 4 lcinde annem yüzüm kasiniyo bacaklarim kasiniyo vs var sebebi ne olabilir

 37. Toprak dedi ki:

  Epidural kanama teşhisi ile ameliyat edilen 18 yaşındaki Genç’in görme kaybı oluşmuştur.gözdw her hangi bir sorun saptanmamış beyin cerrahisi düzelecek demiştir fakat gözde bir değişme olmadı.sebebi ne olabilir?

 38. Sedat dedi ki:

  MerhabaHocam 26 yaşındayım bu yıl yani 2016 Ocak ayında beyin kanaması geçirdim hemen ameliyat edildimfiziken iyi durumdayım sağlığımda yerinde şuan tek sorunum sol gözümde görme alanıkaybı sorunum var bunu tedavi ile düzelme ihtimali varmı yardımcı olabilirmisiniz

 39. Handan dedi ki:

  Babam 6 gün önce düşüp kafasını yere çarptı subdural hematom tanısıyla beyin ameliyatı geçirdi kanama durduruldu 5 gün önce ilacı kesildi fakat hala uyanmadı yaklaşık 4 gündür ateşi düşmüyor ve ciğeri ekfeksiyon kapmış babamın hiçbir rahatsızlığı yok bugüne kadar doğru dürüst hastaneye bile gitmedi bize bilgi verebilir misiniz
  Ayrıca dualarınızı bizden esirgemeyiniz

 40. Fatma KILIC dedi ki:

  Merhaba Hocam, kızım 31Temmuz 2016 da epidural hematom adı verilen bir çeşit beyin kanaması geçirdi ve aynı gün Capa Tıp Fakültesinde ameliyat oldu. Kızım 2 yaşında gözlemleyebildiğim kadarıyla her hangibir problem yok. Çok hareketli zamanları olduğundan sık sık düşme çarpma geçiriyor. Kızım günlük hayatta hangi tehlike gurubu içinde onu neler bekliyor olabilir ve ben neler yapabilirim ne gibi önlemler alabilirim? Başarılı verimli çalişmalar dileğiyle.

 41. Safak yardim dedi ki:

  Hocam merhaba kafamin on sol kismina ani kendini hisettiren agrilar 2 gundur gelip gidiyor ufakken 4 yasindayken kaza gecirdim kafa bolgem hasar aldi suan yasim 41 unutkanligim cok oluyor sizce ne yapmaliyim.

 42. Hüseyin UTKU dedi ki:

  merhba hocam annem uc gun once beyin kanamasi gecirdi baloncuk patlamasi suuru yerinde bugun 4gun tuz orani 146 ve yogun bkimda doktor bey net birsey soylemiyor sizce nasil olur erzincanda yaziyorum ins yorumumu gorursunuz sizce nasil olur

 43. Ebubekir güler dedi ki:

  37 yaşındayım subaraknoid kanama geçirdim.açık ameliyat oldum.(ceviz büyüklüğünde a.v.m)konuşmam ve görmem düzelir mi?

 44. Milcan dedi ki:

  Hocam benim 22 yaşında bir Kardesim var merdivenlerden düşme sonucu beyin kanamasi geçirdi sağ sol beyin ciller patladı kafasında ödem oluştu yaklaşık beş aydır yogumbakimda yatıyor hala bilinci gelmedi ve doktorlar gelmez di yollar ve bize kardeşimin bakım hastası olduğunu söylüyorlar ve bize evinize götürün diyolar

 45. Milcan dedi ki:

  Ne yapalım hocam bize bir yol gösterin

 46. Baris dedi ki:

  Hocam selam aleykum benm omuriligin orda icte kanama var sol kolumu ve el basparmagimi uyusturuyo suandada basimi öne eydigim zaman yada sag arkaya cevirdigim zaman sol bacagimda damarimin oynadigini hissedebiliyorum cunku sızlıyo cevabinizi bekliyorum tesekkur ederm.

 47. dilara dedi ki:

  Benim bir arkadasimin babasi beyin kanamasi gecirdi alkol yuzunden ama adam ameliyat olmak istemiyor ameliyat olmazsa ya felc kalicak yada olucekmis eger alkol icerse olurmu adam da inatci ameliya olmuyor vede alkol iciyor kurtulmanin baska bir yontemi varmi

 48. Ahmet Ünsal dedi ki:

  Babam beyin kanaması geçirdi.Kulaktan alnına kadar kesilip beyin ameliuatı yapıldı.Sak adında teşhis konuldu.Kalbindede stent var.Kan sulandırıcı içemez denildi.Kalp için başkaa çözüm yolu varmıdır.Bu konuda tedirginiz.iyi çalışmalar

 49. Pınar dedi ki:

  Benim kayın validem kalp krizi geçirdi ve oksijensiz kaldığından dolayı yoğun bakımda yatıyor yaklaşık 3aydır bilinci kapalı solunum cihazına bağlı hiçbir tepki hiçbirşey yok neden halla uyanamadı sizlerden bilgi istiyorum yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 50. Şükran dedi ki:

  Merhaba doktor bey, ablam beyin kanaması geçirdi ve ameliyattan sonra büzüşme oldu dediler ve yaklaşık 2-3 günden sonra büzüşmeyi geçirebildiler ve büzüşmeden sonra ablamın sağ tarafında felçlik ve bilinç, idrak kaybı ve konuşamama oluştu bu konuda yardım alabileceğim bir tedavi yöntemi var mıdır ve kalıcı mıdır düzelme şansı var mıdır yanıtlarsanız sevinirim.

 51. Songül dedi ki:

  Merhaba 1 bucuk yaşında yeğenim kafasını çarpma nedeniyle beyin kanaması geçirdi ve beyinde kis olduğuda öğrenildi şuan yoğun bakımında bilinçsiz solunum cihazına bağlı değil 16 gündür yatıyor bilinci yok düzelme şansı nedir sizce

 52. ilkcan cimen dedi ki:

  Ben kahvemin içine anfetamin konuşmasından dolayı beyin kanaması geçirdim 1 yıldır konuşamıyorum daha ne kadar böyle kalacağım aceba Lütfen cevap yeme ve uyku damarım açıldı konuşma damarım açılmadıb

 53. Ebru sarı dedi ki:

  Merhaba amcam kısmi felç geçirerek bi süre hastanede yattı taburcu olduktan 1 gün sonra beyin kanaması geçirdi ve beyin omiriliğinde kanama olduğunün solunumu durdu ameliyat edemiyorlar solunum cihazına bağlı hastanede ilaçla tedavi ediliyor ama durumu için mucize deniliyor yapılabilecek birşeyler varmıdır acaba bir umıt varmıdır cevap verirseniz çok mutlu olurum.

 54. Adem seven dedi ki:

  Merhaba.doktor bey amcam yaklasik 17 gun once tansiyona bagli beyin kanamasi gecirdi halen yogun bakimda ve simdi akciger enfeksiyon a yakalandi bu konu hakkinda biraz bilgi verebilir misiniz.
  Tesekkurler

 55. Mehmet akinci dedi ki:

  Slm hocam amcam 8 gündür bursa uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde yoğum bakımda hiper tansiyon hastası ulup beyin kanaması geçiren amcam hiç bir tepki vermemiş olup tansiyon ilaç tedavisiyle yükseltiyor Lar daha önce sene 2004 beyin kanaması geçiren amcam balun çucucuklar olumustur sene 2004 beri iyidir şimdi ‘ne olur hocam yaş 35 yaşında çok acil cavap bekliyorum hocam lütfen

  1. Mehmet akinci dedi ki:

   Slm hocam benim numaram 05389157847

 56. Zehra dedi ki:

  Merhaba 50 yaşında bir annem var temizlik yaparken düşmesiyle kafasını bi yete çarpmış ve bunun sonucunda beyin kanaması geçirdi.4 gündür yoğun bakımda yatıyor ve halen uyanmadı.Ama sürekli ellerini ve ayaklarını kıpırdatıyor yanına gittiğimizde konuşurken ellini tuttuğumuzda elimizi sıkıyor.Uyku ilacı vermeyi kesmişler ama söylediklerine göre bilinci uykuya meyilliymiş bu tür durumlarda hastanın uyanması en kadar zaman alır

 57. Deniz dedi ki:

  Selam hocam benim kardeşim 19 tansiyonla beyin kanaması geçirdi 22 gündür yoğun bakımda kendisi 33 yaşında yalnız beynindeki ödemi almak için sant ameliyatı olacak gözleri açık tepki alıyoruz ikinci beyin kanaması ı engellemek için ameliyatı yapıldı yoğun bakım süresi aşağı yukarı ne kadardır. Herhangi bir yerinde kalıcı bir hasar kalır mı çok teşekkür ederim.

 58. Hasan kelmuhammet dedi ki:

  Merhaba hocam benim kardeşim kaza geçirdi beyin kanaması geçirdi amaliyati yapıldı ama 10 gündür uyanmadı neden acaba ve herkez iki gün en geç uyanmalı diyor ne olduğunu anlatirmisin hocam lütfen

 59. Ali cevahir dedi ki:

  Merhaba hocam babam normalde hiç bir hastalığı bulunmayan biri kendisi 57 yaşında evde baygın bulundu ve beyin kanaması geçirdiğini öğrendik tahmini 5 saat gibi bir süre bu şekilde kalmış ben bulunduğum hastaneden sağlıklı bir bilgi alamıyorum beynin sağ orta kısmından kanama gerçekleşmiş şu anda sadece tansıyon dengeleyici ilçe veriliyor sürekli kendisi komada sadece nefes için makinaya bağlı duruyor hastalık derecesi 5. Derecedeydi şimdi 6 . Dereceye geldi ve drenaj takılı kafasında kana durmuş vaziyette doktorları şu anda bir operasyon söz konusu değil diyorlar bekleyeceğiz diyorlar yoğun bakımda yatıyor bir doktor az da olsa küçük bir iyileşme var diyor başka doktor geldiği gibi aynı diyor ben bu işten hiç birşey anlamadım bu konu hakkında yardımcı olurmusunuz. Teşekkür ederin

  1. Selman kırlı dedi ki:

   Selamınaleyküm inşallah iyi olmuştür.benim babamda aynı durumda .siz ne yaptınız kardeşim bilgi verir misiniz

 60. Merve nur dedi ki:

  Iyi aksamlar bana acil cevap verebilir misiniz dedem 1 ay once beyin kanamasi gecirdi ve bu zamana kadar hep makineye bagliydi 88 yasinda nefes alamiyordu bugun bogazini deldiler ne gibi riskleri var ve kurtulma sansi var midir tesekkurler

 61. Elif nur dedi ki:

  Merhaba Hocam
  Amcam 6 gun once beyınıne pıhtı atması sonucu hastaneye getırdık sol tarafı felc oldu sımdı ıse damarda yurtılma var kendı kendıne damarın onarımı mumkunmudur saygılar

 62. mert dedi ki:

  meraba hocam babam 7 ay önce beyin amaliyatı geçirdi üç yerde baloncuk oluştu 15,08,2017 bugünde mide kanaması geçirdi konuştuklarımızı anlıyor cevap veremiyor dilinde pelkeklik var konuşması düzelirmi sagyılarımla.

 63. Sultan dedi ki:

  Annem tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi sol beyincikte sonra doktorlar 3 gün beklediler kanamanın durması için ancak kanama ceviz büyüklüğünden yumurta büyüklüğüne ulaşmış beyi ne baskı yapmış hemen ameliyat ettiler ameliyat sonrası üç gün uyuttular sonra epilepsi nöbeti gecirdi tekrar uyuttular bir gün. Sonra ilacı kestiler ama uyanmıyor ne olur bana bir bilgi verin uyanma ihtimali ne annem de şeker tansiyon böbrek yetmezliği var bu ara da tansiyonunda çok dengesiz sizce bunun başka bir yerde tedavisi var mıdır yoksa tek tedavi bu mu

 64. Sümeyye dedi ki:

  22 yasinda olan dayim beyin kanaması geçirdi kaza sonucu. 4 gündür beyin kanaması durmuyo. Kafasinda siskinlikte var ödem varmis. Doktorlar kanama yüzünden ameliyat edemiyolar ve bugünde kulagindan sivi gelmiş bu sıvı ne demek bir bilgi verirmisiniz

 65. Hülya dedi ki:

  Hocam babam 5 gun once gece beyin kanamasi gecirdi. Tansiyon 26. Tansiyona bagli sanirim.sag kol uyusmasi sol yuzune, konusmasina engel oldu.kafasina ve koluna su serptik acille hastaneye getirdik.ilk acildeyken bilinci yerindeydi beyin cerrahi bize suan ameliyat edemiyecegini soyledi sol kafatasinin ince bir noktasinda oldugu bir yerde olustugunu soylediYogun bakima aldilar 2 gun bilinci yerinde idi. Kanamanin oldugu yerde ödem olusmamasini sagliyolarmis. Sonra tekrar sabah uyanamadi tomografi cekildi tekrar kanama olmus simdi bilinci kapali bu sekilde bekliyoruz. Okudugum kadariyla epidural kanama gibi.bu tur kanamalarda acilen ameliyata alinmasi gerekiyo diye okudum ama babami ameliyat suan olamaz dendi bunu merak ediyorum gecmi kalindi bilgi verirseniz cok sevinirim

 66. İsmi lazim değil dedi ki:

  Sayın kardeslerim hepinize gecmis olsun sizlerin ve akrabalarinizin dertleriyle ilgilendigi icinde sayin doktordan Allah razi olsun size bir ayet paylasmak istiyorum bu ayetle bir cok ciddi sayilabilecek hastaliktan ilacsiz doktorsuz kurtuldum.besmele cekin ve (Selamün kavlen min rabbin rahim) yasini serifin kalbi bu ayettir yasini serifte kuranin kalbidir cokca okuyun ve hastaya üfleyin inanarak yapin ve gün gectikce sahit olacaksiniz sifa bulup sagligina kavustuguna .Allah kabul etsin yakinlariniza sifa versin okuyunca cok üzüldüm 🙁

 67. Sude dedi ki:

  Merhabalar benim anannem 74 yasinda beynine pihti atmis ve damari tikamis ve beyin felci gecirmis damarda kanama olmus suan yogum bakimda ve bilinci yerinde degildi birkac gundur kafasini ceviriyor ve. Gozunu acip kapadi Ama boynunda alti hareketsiz bogazinda delik acilarak hava veriliyor burnundanda mama suan midesine delik acilacak yaklasik 40 gundur yogum bakimda bu hastanin durumu hakkinda bilgi istiyorum yardimci olursaniz sevinirim simdiden tessekkur ederim.

 68. Gul dedi ki:

  Sayın hocam annem iki sene önce beyin kanaması geçirdi kısmı olarak fellik geçirdi şuan sol taraftan ayak ve bacağı iğneleme ağır diyor yürüyor elini açıp kapıyor ama sürek li şikayet halinde 24 saat başıda ciddi anlamda ağrıyor

 69. Okan dedi ki:

  Merhaba bana yardımcı olun lütfen annem beyin kanaması geçirdi ayakta yürüyor konuşuyor ama herşeyi yanlış yapıyor tanıdığı kişilerin ismini yanlış ifade ediyor yemek yapamıyor bazen hatırlamıyor birsürü şey saymakla bitmez. Ameliyat olmadı. Yoğun bakımda kaldı ve bir süre sonra taburcu oldu. Bununla ilgili yardımcı olurmusunuz.

 70. duygu dedi ki:

  Ben hiç bir darbe almadığım ve yere düşmediğim halde uc gun once doktora gittim bir ay once beyin kanaması geçirdiğim soyleniyor neyden kaynaklaniyor?

 71. Dilara dedi ki:

  Esim 18 gun once trafik kazasindan dolayi beyin kanamasi gecirdi ameliyat oldu kafatasini karnina yerlestirdiler cigerinde basinc vardi tuple basinci aldilar suanda ameliyatlik hicbir durumu yok.diyor.doktorlar sepsis virusu kapmis o yuzden uyandiramiyorlar yanina girdigimizde ayaklarini oynatip gozlerini aciyor fakat bilinci yerinde degilmis bu virus kac gunde gecer esim daha 33 yasinda 2.5 yasinda.bir oglumuz varn

 72. Serap yirmibeş dedi ki:

  Merhaba hocam annem beyin kanaması geçirdi 15 gündür yoğunbakımda yatıyor iki gün önce kafasının arkasından delik delip tüp taktılar ordan antipiyotik verip beynine gidince daha çapuk toparlar dedi doktor annemin yanına girdim gözler kapalı hiçbi tepki vermedi el ayak şiş sizce hocam annem nekadar daha kalır yoğun bakımda iyileşme süreci nekadar olur.

  1. Serap yirmibeş dedi ki:

   Anneminde kafasını karnına dikmişler

   1. Elif dedi ki:

    Serap hanım anneniz iyileştimi ne kadar yogun bakımda kaldı

 73. Gezgin dedi ki:

  Slm hocam eşim ile benim kan uyuşmazlığı sonucunda 28 haftalık bebeğim anne karnında etkilendi bebeğime kan transfuzyonu yapıldı bebegimde beyin kanaması oldu bebeğimin nabzı düşünce 30 haftalikken doğum yaptım bebeğim 7aylikKen kontrollerin de sol lobu %90 lik bir hasar olduğu görüldü fakat bebeğimin genel durumu iyi gözlerde biraz kayma var sol kol ve so bacakta hafif sertlik var bebek şuan 13 aylık destekli oturuyor ellerini iyi kullanıyor tutunarak ayakta duruyor adım attırma çalıştığım da adım atıyor bu hususta ne önerirsiniz saygılar.

 74. AElmas kir dedi ki:

  hocam annem inme gecirdi 2 ay once sag tarafinda sah damarlari tikali oldugu icin ameliyat oldu 20 gun once sol taraftan oldu ilk ameliyattan sonra 7 gun sonra 2 inci ameliyatini oldu ertsi gun odasina cikti 2 gun sonra beyin kanamasi gecirdi dimdi yoggun bakimda hic bir seye tepki vermiyor biz bekliyoruz ne olacak hastaligin gidisati

 75. Seyit dedi ki:

  Merhama hocam lütfen bana bi bilgi veriniz. Benim abim 12 gün önce elektrik direginde elektrik carpti. Yere düştü kafa üstü. Kafa tasi beynin üzerine çöktü. Beyin kanaması geçirdi vücudunda elektirik çarparken dışarı vermiş organları zarar görmemiş ama beyinde çok hasar oldu beyin ameliyati oldu doktorlar ameliyatı başarılı geçti dediler fakat 12 gündur uyutuyorlar. Arada bir refklesleri oluyor ama 2 gündur uyandirmişlar fakat daha hiç bir tepki yok gozunude acamadi. Nefesini kendisi alamıyor makine yardımıyla alıyor doktorlar hastanın kendisini toparlamasini bekliyorlar ama hiç bir tepki yok gözünü açamıyor nasıl olacak lütfen yardımcı olun bilgilendirmenizi rica ediyorum

 76. aysu dedi ki:

  Bi hastam yüksek gerilim hattından elektrik çarpması sonucunda kafa üstü yere düştü Suan vanda yoğun bakımda doktor beyin hücrelerinin öldugunu VE suan da yapacak bisey olmadığını başka hastaneye de gotiremeyeceklerini yoksa hasta hava basıncından dolayı hayatını kaybedeceğini soyluilar sizce napilmali

 77. aysu dedi ki:

  Merhaba hocam bi yakınım elektrik caromasi sonucu yuksek yerden kafa ustu düştü ve doktorlar bwyin hucresinin yavas yavas olduğunu söylüyorlar başka hastaneye de goturemiceklerini VE gotururlerse hava basıncı sonucu hayatını kaybetme riski var siz ne dusunuyosunuz yaşama gibi bisey var mi

 78. Sevdiye dedi ki:

  Doktor bey enistem suan yogunbakimda beyindeki balancuk.patlamis nefessiz kalmis kalbi durmus duzce devletten bolu izzet baysala sevk ettiler ilk mudahale olarak kan basincini azaltmak icin ameliyata girdi kanama debam ediyor durumu kritik beyin fo ksiyonlari calismiyor ama ziyaret sirasinda esinin elini sıkmıs bilinci kapali..gidisati ne olur yorumlarinizi bekliyorum

 79. Habibe ekici dedi ki:

  Merhaba hocam benim babam ani bir beyin kanamasi gecirdi. Hicbir darbe vs hcbisey yoktu doktorlar damar tikanikligi sebebiyle gecirdigini soyledi. Hastahanede ilac tedavisi gordu kanin azaldigini soylediler taburcu ettiler. Ama hâlâ siddetli baş agrisi var. Babamin yaşi 84 yasinda sizce ameliyat olsa riski nedir? Ve ameliyat olmasa bile iylesir mi?

 80. Ozge dedi ki:

  Merhaba hocam 5 gundur basimda bir agri var basimi tasimakta zorlaniyormusum gibi oluyor sabah basimin agrisina uyaniyorum sabahtan aksama kadar devam ediyor oncesinde sadece arada bir agri girip cikiyordu son gunlerde agri devamli bir sekilde artmaya başladı stres diyor cevremdekiler sizce neden olabilir ?

 81. Tezer dedi ki:

  Merhaba! Hocam kız kardeşim 22yasında 2 Doğum yaptı ikisinde olü biz sonra öğrendik damar tıkanıklığı olmuş ayağına Pinto atmış sonra rahimime atmış kan sulandırıcı kullanıldı 3ye hamile kaldı hep kan sulandırıcı kullandı onuda 27haftalık Doğum yaptı sonra hep bi bas agrısı dinmek bilmeyen s 5 gün sonra banyoda bayıldı ve el ayak döndü sonra öğrendik beyin kanaması geçirmiş beynine pıntı atmış 3kere nöbet felç geçirmiş hafıza kaybı ve konusamama oldu simdi şükür hepsi geçti 16 gündür hastanede yatıo kanayan yer ödem olmuş çok agrısı war hiç geçmio agrı kesiciler fayda bile etmio şükür biyerinde hasar kalmadı beyninin yüzde15i kanamış toplar damarda tıkanıklıktık warmış şimdi gözleri çok agrıyo bulanık görme bazen çift görme oluo sizce geçici bi hasarlı kardeşim ne zaman iyi olur agrıları ne zaman biter bu pıntı ne zaman geçer ameliyat olmaz demişler inş ilaçlarla eritcez demişler ama kardeşim kötü beni aydınlatırsanız sevinirim hocam lütfen ne tür riski war

 82. Gül dedi ki:

  Hayırlı geceler hocam kardeşim bir hafta önce trafik kazası geçirdi. Şimdilik yoğun bakım ünitesinde. Kafatasında kırık ve çatlak var. Doktor hafif bir kanaması var olduğunu söylüyor ve bu nedenle yediğini kusuyor. Cok şükür bilinci yerinde. Şu an özel bir hastanede ve müşahede altına almaları gerekiyor ama özel olduğu için günü beş yüz TL ye mal olduğunu söyleyip bize devlet hastanelerinde müşahede altına alınacak yer ayarlayın dedi.Özelde müşahede altına alınmasına maddi durumumuz yok. Doktor yer olmasa bile eve götürün dedi. Kardeşimin hayati tehlikesi devam ederken bizden böyle bişey isteniyor yani eve götürün. Doktor kendisi de araştırıyor biz de araştırıyoruz yer yok bu durum da ne yapmamızı önerirsiniz.

 83. Sevilsecgin dedi ki:

  Hocam annem 1 ay once12subatta beyin kanaması geçirdi Su anda hala yoğun bakımda kendine geliyorken epilepsi nöbeti geçirdi şuanda bilinci kapalı teknolojide yapıldı 19 martta belinden sıvışacaklar menenjit araştırması iyilikseverci neolur

 84. Sevilsecgin dedi ki:

  Tronoskobi yapildi

 85. Elif dedi ki:

  Hocam Merhaba! Ne olursunuz bi cvp yazın annem beyin kanaması geçirdi baloncu amilyatı oldu gayet iyiydi hiç bir yerinde bişey yoktu evede bir hafta sonra tekrar geçirdi şu an yoğun bakımda bilinçi kapalı sizce uyanırmı eski haline dönermi😭😭

 86. Emine 48 dedi ki:

  Şuan kafamda kulak arkasindan gözüme doğru sızım sızım ağrı oluyor ara ara sağ tarafimda

 87. Ahmet ali şahin 0532 654 3677 dedi ki:

  Hocam Hayırlı Akşamlar
  Hocam babam 16 gün önce yüksek tansiyon dan beyin sapına giden bi damar tıkandı Brunei’nde ödem oluştu nöroloji doktoru beyin cerrahi doktor arayarak ameliyat aldı başın arka tarafının kemik bölgesini açtı kemiği aldı ödemin yukarı kalkmasını sağladı ertesi günde baş bolgesinin üst tarafına avn içte biriken fazla sıvının dışarı çıkmasını sağladı bir gün 2 gün gözlerini açtı elini hafif oynattı tansiyon büyük 15/13/17/14 küçük 4/5/5,6 seyrediyor başındakı avn yerinden oynadı tekrar yenisini taktılar hocam şimdide tansiyon 15,6 / 16/17/14 küçük 5,6 cıvarı nabzı 120/130 civarı yüksek seyrediyor akciğerde tüp taktıkar küçük bi bölümde sönme oldu açıldı düzeldi direnejı daha almadılar hocam gözlerini açıyor bağırınca duyabiliyor ne dersiniz hocam yapılan işlemlerin resimleri ilaç bilgineri var yoğun bakımın doktorlar bekleyin der tıbbi müdahale yapıldı diyorlar hocam bi hastam RiZe araştırma hastanesinde Üniversitesi de değerli görüşlerini dinlemek Bilgi izden yararlanmak isteriz ilginize çok teşekkür ederim

 88. Ahmet dedi ki:

  Slm hocam 2 yıl önce başımın sol tarafında ağrı oldu Dr gittim emar çekti basinin sol tarafın da pis kanın toplandigi yerde küçük pıhtı var dedi damarın dışında dedi ama doğuştan da olabilir dedi senbi üniversite ye görün dedi aspirin. Falan vermişti ağrı 7 günde geçti şimdide agrimiyor napmami öneriyor sunuz hocam cvp yazın lütfen hayırlı günler hocam

 89. Ahmet dedi ki:

  Yaşım 25 hocam

Yorum Yaz