Omurilik Tümörleri

Omurilik Tümörleri

OMURİLİK TÜMÖRLERİ

Omurilik (Spinal) tümörleri hakkında çok uzun zamandan beri pek çok şey yazılmış olmasına rağmen bu tümörlerin gerçek anlamda tanı ve tedavileri son 100 yılda gelişme göstermiştir Omurilik tümörleri tüm merkezi sinir sistemi tümörlerinin % 15’ini oluşturur. Çoğu omurilik tümörleri iyi huyludur. Tümörlerin direkt olarak sinir dokusundan kaynaklananları primer tümörler olarak adlandırılırken vücudun başka bir yerinden kaynaklanıp omuriliğe yerleşen tümörlere metastatik tümörler denir.

Omurilik tümörlerinde tedaviye bakılmaksızın hastalığın gidişatını etkileyen faktörler 4 grupta toplanmıştır:
1)Tedavi öncesi hastanın güç kaybı olup olmaması
2)Hastalığın ilerleme hızı
3)Tedavi öncesi idrar ve bağırsak fonksiyonların durumu
4)Tümörün cinsi
Bu durumda, gidişatı etkileyen faktörler erken tanı, özellikle güç kaybı, idrar kaçırma ortaya çıkmadan yapılacak tanı ile ilgili olduğundan omurilik tümörlerinde klinik ve erken tanı çok iyi bilinmelidir.
Yetişkinlerde görülen omurilik tümörlerinde en sık bulgu ağrı ve kuvvet kaybıdır. Bunun yanında kilo kaybı, gece terlemeleri ve tümörün yerleştiği yere bağlı olarak idrar kaçırma ve kabızlık benzeri şikâyetlerdir.
Omurilik zarının dışında görülen tümörlerin %90’ı başka bir yerden yayılmıştır. Omurilik zarı dışı tümörleri en sık akciğer, meme, prostat ve böbrek tümörlerinden kaynaklanmaktadır. En sık yayılım omuriliğin sırt ve bel bölgesine olmaktadır. En sık görülen omurilik zarı dışı tümörleri osteoblastoma, osteit osteom, osteokondrom, hemanjiom, osteosarkom vemetastatik tümörlerdir. Bu omurilik tümörlerinin temel tedavisi genellikle cerrahidir. Tanısal amaçlı kapalı iğne biyopsisi, açık tümör biyopsisi ve tümör çıkartılması cerrahi seçenekler içinde olabilir. Tümörün patolojisine göre hastalar genellikle onkoloji servislerine yönlendirilir.
Omurilik zarı içi tümörleri ise intrameduller ve ekstrameduller olarak ikiye ayrılır. Ekstrameduller tümörler omurilik zarının içinde ama omuriliğin dışındadırlar. Bu tür tümörlerin %90’ı iyi huylu tümörlerdir. En sık görülen tümörü sinir kılıfı tümörleridir.
En sık görülen omurilik zarı içi- omurilik dışı tümörleri schwannomlar, meningiomlar, epandimom, epidermoid ve dermoid tümörlerdir. Sıklıkla başvurma sebepleri ağrı ve kuvvet kaybıdır.
Bu tip tümörlerin tedavisi günümüz teknolojik gelişmeleri ve bilginin artmasıyla cerrahi tedavi sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.
Omurilik zarı içi ve omurilik içi tümörleri tüm merkezi sinir sistemi tümörlerinin %10unu oluşturmaktadır. Bu tip tümörler sıklıkla selim tümörlerdir. En sık görülen tipleri astrositom, epandimom ve nadir olaral yüksek dereceli kötü huylu tümörlerdir. Bu hastalarda en sık görülen şikâyet ağrıdır. Tümörün büyümesiyle güçsüzlük, düşme atakları, yürümede zorluk gibi şikâyetler olmaya başlar. Daha önceleri bu tip tümörlerin cerrahi sonuçları yüz güldürücü değilken, mikroskop kullanımının artması ve cerrahi sırasında kullanılan sinir monitör aletlerinin gelişmesiyle cerrahi tedavi sonuçları daha kabul edilebilir düzeye gelmiştir
Omurilik tümörleri ağrı kuvvet ve his kaybı ile kendini gösteren oldukça sık görülen tümörlerdir. Bu tarz şikâyetler çoğu basit hastalıklarla(bel fıtığı) karışabilmektedir. Bu tarz şikâyetlerde mutlaka beyin ve sinir cerrahisi uzmanına başvurulması gerekmektedir.

Etiketler:

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.